خريد بک لينک
لوازم یدکی ال ۹۰
Hookah Shisha Tobacco
ماسک سه لایه
فلنج
Barabas Ropa de hombre
دانلود رایگان سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری

سوال بهمراه پاسخ کارشناس رسمی دادگستری امور وسائط نقلیه ریلی

سوال بهمراه پاسخ کارشناس رسمی دادگستری امور وسائط نقلیه ریلی

سوال بهمراه پاسخ کارشناس رسمی دادگستری امور وسائط نقلیه ریلی

سوال بهمراه پاسخ کارشناس رسمی دادگستری امور وسائط نقلیه ریلی

سوال بهمراه پاسخ کارشناس رسمی دادگستری امور وسائط نقلیه ریلی

سوال بهمراه پاسخ کارشناس رسمی دادگستری امور وسائط نقلیه ریلی

سوال بهمراه پاسخ کارشناس رسمی دادگستری امور وسائط نقلیه ریلی

سوال بهمراه پاسخ کارشناس رسمی دادگستری امور وسائط نقلیه ریلی

سوال بهمراه پاسخ کارشناس رسمی دادگستری امور وسائط نقلیه ریلی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
سوال بهمراه پاسخ کارشناس رسمی دادگستری امور وسائط نقلیه ریلی,

سوال بهمراه پاسخ کارشناس رسمی دادگستری امور وسائط نقلیه موتوری زمینی

سوال بهمراه پاسخ کارشناس رسمی دادگستری امور وسائط نقلیه موتوری زمینی

سوال بهمراه پاسخ کارشناس رسمی دادگستری امور وسائط نقلیه موتوری زمینی

سوال بهمراه پاسخ کارشناس رسمی دادگستری امور وسائط نقلیه موتوری زمینی

سوال بهمراه پاسخ کارشناس رسمی دادگستری امور وسائط نقلیه موتوری زمینی

سوال بهمراه پاسخ کارشناس رسمی دادگستری امور وسائط نقلیه موتوری زمینی

سوال بهمراه پاسخ کارشناس رسمی دادگستری امور وسائط نقلیه موتوری زمینی

سوال بهمراه پاسخ کارشناس رسمی دادگستری امور وسائط نقلیه موتوری زمینیر


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
سوال بهمراه پاسخ کارشناس رسمی دادگستری امور وسائط نقلیه موتوری زمینی,

سوال بهمراه پاسخ کارشناس رسمی دادگستری ابنیه و آثار باستانی

سوال بهمراه پاسخ کارشناس رسمی دادگستری ابنیه و آثار باستانی

سوال بهمراه پاسخ کارشناس رسمی دادگستری ابنیه و آثار باستانی

سوال بهمراه پاسخ کارشناس رسمی دادگستری ابنیه و آثار باستانی

سوال بهمراه پاسخ کارشناس رسمی دادگستری ابنیه و آثار باستانی

سوال بهمراه پاسخ کارشناس رسمی دادگستری ابنیه و آثار باستانی

سوال بهمراه پاسخ کارشناس رسمی دادگستری ابنیه و آثار باستانی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
سوال بهمراه پاسخ کارشناس رسمی دادگستری ابنیه و آثار باستانی,

سوال بهمراه پاسخ کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

سوال بهمراه پاسخ کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

سوال بهمراه پاسخ کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

سوال بهمراه پاسخ کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

سوال بهمراه پاسخ کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

سوال بهمراه پاسخ کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

سوال بهمراه پاسخ کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
سوال بهمراه پاسخ کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی,

سوال بهمراه پاسخ کارشناس رسمی دادگستری برنامه ریزی شهری

سوال بهمراه پاسخ کارشناس رسمی دادگستری برنامه ریزی شهری

سوال بهمراه پاسخ کارشناس رسمی دادگستری برنامه ریزی شهری

سوال بهمراه پاسخ کارشناس رسمی دادگستری برنامه ریزی شهری

سوال بهمراه پاسخ کارشناس رسمی دادگستری برنامه ریزی شهری

سوال بهمراه پاسخ کارشناس رسمی دادگستری برنامه ریزی شهری


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
سوال بهمراه پاسخ کارشناس رسمی دادگستری برنامه ریزی شهری,

سوال بهمراه پاسخ کارشناس رسمی دادگستری معماری داخلی و تزتینات

سوال بهمراه پاسخ کارشناس رسمی دادگستری معماری داخلی و تزتینات

سوال بهمراه پاسخ کارشناس رسمی دادگستری معماری داخلی و تزتینات

سوال بهمراه پاسخ کارشناس رسمی دادگستری معماری داخلی و تزتینات

سوال بهمراه پاسخ کارشناس رسمی دادگستری معماری داخلی و تزتینات

سوال بهمراه پاسخ کارشناس رسمی دادگستری معماری داخلی و تزتینات

سوال بهمراه پاسخ کارشناس رسمی دادگستری معماری داخلی و تزتینات

سوال بهمراه پاسخ کارشناس رسمی دادگستری معماری داخلی و تزتینات


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
سوال بهمراه پاسخ کارشناس رسمی دادگستری معماری داخلی و تزتینات,

سوال بهمراه پاسخ کارشناس رسمی دادگستری مهندسی ترافیک

سوال بهمراه پاسخ کارشناس رسمی دادگستری مهندسی ترافیک

سوال بهمراه پاسخ کارشناس رسمی دادگستری مهندسی ترافیک

سوال بهمراه پاسخ کارشناس رسمی دادگستری مهندسی ترافیک

سوال بهمراه پاسخ کارشناس رسمی دادگستری مهندسی ترافیک

سوال بهمراه پاسخ کارشناس رسمی دادگستری مهندسی ترافیک

سوال بهمراه پاسخ کارشناس رسمی دادگستری مهندسی ترافیک


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
سوال بهمراه پاسخ کارشناس رسمی دادگستری مهندسی ترافیک,

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری ۹۵

نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری  ۹۵

منابع آزمون کارشناس رسمی دادگستری ۹۵

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری ۹۵

نمونه سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری ۹۵

سوالات منابع آزمون کارشناس رسمی دادگستری ۹۵

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری ۹۵

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری ۹۵

سوالات کارشناس رسمی دادگستری مهندسی آب

سوالات کارشناس رسمی دادگستری حسابداری

سوالات کارشناس رسمی دادگستری امور سرمايه گذاري، پولي و اعتباري

سوالات کارشناس رسمی دادگستری امور بازرگاني

سوالات کارشناس رسمی دادگستری بيمه

سوالات کارشناس رسمی دادگستری تعيين نفقه

سوالات کارشناس رسمی دادگستری امور گمركي

سوالات کارشناس رسمی دادگستری امور حمل و نقل ترابري

سوالات کارشناس رسمی دادگستری امور وسائط نقليه دريايي و غواصي

سوالات کارشناس رسمی دادگستری امور وسائط نقليه ريلي

سوالات کارشناس رسمی دادگستری امور وسائط نقليه موتوري زميني

سوالات کارشناس رسمی دادگستری ابنيه و آثار باستاني

سوالات کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتي

سوالات کارشناس رسمی دادگستری برنامه ريزي شهري

سوالات کارشناس رسمی دادگستری معماري داخلي و تزتينات

سوالات کارشناس رسمی دادگستری مهندسي ترافيک

سوالات کارشناس رسمی دادگستری عمران

سوالات کارشناس رسمی دادگستری مهندسي محيط زيست

سوالات کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداري و اطلاعات مكاني

سوالات کارشناس رسمی دادگستری نساجي و رنگرزي

سوالات کارشناس رسمی دادگستری الكتروشيمي و پتروشيمي و فرآورده هاي شيميايي

سوالات کارشناس رسمی دادگستری امور انرژي هسته اي

سوالات کارشناس رسمی دادگستری برق، الكترونيک و مخابرات

سوالات کارشناس رسمی دادگستری برق، ماشين و تأسيسات كارخانجات

سوالات کارشناس رسمی دادگستری تأسيسات ساختماني

سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات

سوالات کارشناس رسمی دادگستری صنايع گاز و گازرساني

سوالات کارشناس رسمی دادگستری صنايع نفت

سوالات کارشناس رسمی دادگستری مهندسي پزشكي، لوازم و تجهيزات پزشكي

سوالات کارشناس رسمی دادگستری صنايع هوايي و فضائي

سوالات کارشناس رسمی دادگستری امور ورزشي

سوالات کارشناس رسمی دادگستری تئاتر، سينما و هنرهاي نمايشي

سوالات کارشناس رسمی دادگستری فيلم و عكاسي

سوالات کارشناس رسمی دادگستری طراحي و گرافيک

سوالات کارشناس رسمی دادگستری زبانهاي خارجي

سوالات کارشناس رسمی دادگستری آبزيان و شيلات

سوالات کارشناس رسمی دادگستری دامپروري و دامپزشكي

سوالات کارشناس رسمی دادگستری محصولات دامي پوست و چرم، سالامبور و روده

سوالات کارشناس رسمی دادگستری محيط زيست طبيعي

سوالات کارشناس رسمی دادگستری امور خبرنگاري و روزنامه نگاري

سوالات کارشناس رسمی دادگستری ايرانگردي و جهانگردي

سوالات کارشناس رسمی دادگستری كتاب و كتابداري

سوالات کارشناس رسمی دادگستری امور اسلحه و مهمات

نمونه سوالات کارشناس رسمی دادگستری امور اداري و استخدامي

 

 

 

iranianpath.com/…/ازمون-کارشناسانرسمیدادگستری

دانلود سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری، دانلود سوالات کارشناس رسمی ، دانلود سوالات و کلید آزمون کارشناس رسمی ، منایع آزمون کارشناس رسمی، آزمون کارشناس …

دانلود سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری حسابداری و … – مسیر ایرانی

iranianpath.com/…/ازمون-کارشناسرسمیدادگستری-ح…

برای شرکت در آزمون کارشناس رسمی دادگستری باید در رشته مورد تقاضا، تخصص و تحصیلات داشته باشید. یکی از رشته هایی که تقریبا در اکثر سالها در آزمون …

دانلود سوالات کارشناس رسمی راه و ساختمان- بهمن ۹۳ | مجتمع فنی و …

eeeng.ir/دانلود-سوالاتکارشناسرسمی-راه-و-ساختم/
جمه رًی اسلامی ایران
شورای عالی کارشىاسان رسمی دادگستری
مذیریت هماهىگی آزمووها
راهىمای ثبت وام آزمون
کارشىاسان رسمی دادگستری
سال
به متقاضیان محترم توصیه می شود کلیه مطالب این دفترچه را با دقت
بخوانند و پس از ملاحظه جدول شماره ۴ در صفحات ۸ و ۹ نسبت به
ثبت نام اقدام نمایندwww.scioe.org وشاوی سایت ایىتروتی ش رًای عالی کارشىاسان رسمی دادگستریتهران – خیابان شهید دستگردی شرقی – بیه بزرگرا مدرس ي خ وفت – وبش خیابان شهید فرید افشار
۰۶۲۶۰۱۹۳۹۲- شمار ۰۸۰ – کدپستی : ۰۶۰۶۸۰۹۲۰۰
E-MAIL: INFO@SCIOE.ORG : تلفه: ۱۲۸۰۰ فکس : ۱۲۸۰۱۸۱۰ پست الکتريویک
۱۳۹۵
)۱(


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری ۹۵ کاملآ مفت,

دانلود سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری، دانلود سوالات کارشناس رسمی ، دانلود سوالات و کلید آزمون کارشناس رسمی ، منایع آزمون کارشناس رسمی،آزمون کارشناسان رسمی دادگستری -ازمون-کارشناسان-رسمی-دادگستریl
دانلود سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری، دانلود سوالات کارشناس رسمی ، دانلود سوالات و کلید آزمون کارشناس رسمی ، منایع آزمون کارشناس رسمی، آزمون کارشناس ...سوالات و منابع آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال 95
داوطلبان شرکت در آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال 95 بایستی پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای آزمون و با علم به شرایط شرکت در آزمون وعنوان رشته هایدانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری
در تهیه این جزوات سعی شده است که به نکات و سرفصل های مهم پرداخته و حل تشریحی سوالات دوره های قبل نیز ضمیمه می باشد . ثبت نام آزمون کارشناسان رسمی دادگستری .دانلود رایگان نمونه سوالات ازمون کانون کارشناسان رسمی دادگستری 95 ...
/.../دانلود-رایگان-نمونه-سوالات-ازمون-کانون-ک دانلود سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری، دانلود سوالات کارشناس رسمی ، دانلود سوالات و کلید آزمون کارشناس رسمی ، منایع آزمون کارشناس رسمی، ...
دانلود رایگان سوالات کارشناس رسمی دادگستری 95آزمون کارشناس رسمی دادگستری سال 95 | ایران استخدام/استخدام-کارشناس-رسمی-دادگستری/سوالات کلیدی کارشناس رسمی دادگستری 95 صفحه اصلیآگهی های استخدام سال ...
سوالات کارشناسان رسمی دادگستری+رشته برق+حسابداری+کامپیوتر+../سوالات-آزمون-متقاضیان-کارشناسی-رسمی-د.html - سوالات آزمون کارشناسان دادگستری+رشته ی برق+کامپیوتر+نمونه سوالات ازمون کارشناسان دادگستری برق+سوالات کارشناس رسمی رشته حسابداری ...
Translate this page
May 18, 2016 - استخدام کارشناسان رسمی دادگستری سال ۹۵ (تمدید ثبت نام) .... نگران نباشید دوست عزیز انشآلله موفق میشی ، فقط یک سوال داشتم برای شما هیات ...
سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری
sanjesh3.com/exam_oth.php?id=13
Translate this page
7, سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری - ابنیه و آثار باستانی, 1384, 20,000 ریال, 112KB. 8, سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری - اسلحه شناسی, 1384 ...
کتاب سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری
www.novintest.com/index.php?route=product/product...id=73
Translate this page
کتاب سوالات یا فایل نمونه سوالات آزمونهای کارشناسان رسمی دادگستری در رشته های مختلف. در این قسمت بسته های آزمونهای کارشناسان رسمی دادگستری به تفکیک ...
دانلود سوالات کارشناس رسمی دادگستری | کارشناسان رسمی دادگستری | کارا
kara365.ir/justice/.../دانلود-سوالات-کارشناس-رسمی-دادگستری.html
Translate this page
Oct 25, 2015 - دانلود رایگان سوالات کارشناس رسمی راه و ساختمان ( ۳ بهمن ماه ۱۳۹۳) دانلود سوالات کارشناس رسمی دانلود سوالات کارشناس رسمی دادگستری دانلود سوالات ...
دانلود سوالات کارشناس رسمی راه و ساختمان- بهمن 93 | مجتمع فنی و ...
eeeng.ir/دانلود-سوالات-کارشناس-رسمی-راه-و-ساختم/
Translate this page
Feb 2, 2015 - آزمون کارشناسان رسمی دادگستری در ۲۴ حوزه امتحانی به صورت متمرکز در ... دانلود سوالات کارشناس رسمی گرایش راه و ساختمان۹۰ و ۸۸ (ویژه عمران و ...
فایل 95 | سوالات و منابع استخدامی
file95.ir/
Translate this page
نام محصول : منابع و نمونه سوالات آزمون استخدامی کارشناسان رسمی دادگستری امور گمرکی (آزمون های 6 دوره قبل) این مجموعه شامل دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی ...
کاملترین سوالات کارشناس راه و ساختمان دادگستری+جواب - کلوب


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود سوالات کارشناس رسمی دادگستری جهت سوپرایز ,

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری ۹۵

نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری  ۹۵

منابع آزمون کارشناس رسمی دادگستری ۹۵

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری ۹۵

نمونه سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری ۹۵

سوالات منابع آزمون کارشناس رسمی دادگستری ۹۵

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری ۹۵

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری ۹۵

سوالات کارشناس رسمی دادگستری مهندسی آب

سوالات کارشناس رسمی دادگستری حسابداری

سوالات کارشناس رسمی دادگستری امور سرمايه گذاري، پولي و اعتباري

سوالات کارشناس رسمی دادگستری امور بازرگاني

سوالات کارشناس رسمی دادگستری بيمه

سوالات کارشناس رسمی دادگستری تعيين نفقه

سوالات کارشناس رسمی دادگستری امور گمركي

سوالات کارشناس رسمی دادگستری امور حمل و نقل ترابري

سوالات کارشناس رسمی دادگستری امور وسائط نقليه دريايي و غواصي

سوالات کارشناس رسمی دادگستری امور وسائط نقليه ريلي

سوالات کارشناس رسمی دادگستری امور وسائط نقليه موتوري زميني

سوالات کارشناس رسمی دادگستری ابنيه و آثار باستاني

سوالات کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتي

سوالات کارشناس رسمی دادگستری برنامه ريزي شهري

سوالات کارشناس رسمی دادگستری معماري داخلي و تزتينات

سوالات کارشناس رسمی دادگستری مهندسي ترافيک

سوالات کارشناس رسمی دادگستری عمران

سوالات کارشناس رسمی دادگستری مهندسي محيط زيست

سوالات کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداري و اطلاعات مكاني

سوالات کارشناس رسمی دادگستری نساجي و رنگرزي

سوالات کارشناس رسمی دادگستری الكتروشيمي و پتروشيمي و فرآورده هاي شيميايي

سوالات کارشناس رسمی دادگستری امور انرژي هسته اي

سوالات کارشناس رسمی دادگستری برق، الكترونيک و مخابرات

سوالات کارشناس رسمی دادگستری برق، ماشين و تأسيسات كارخانجات

سوالات کارشناس رسمی دادگستری تأسيسات ساختماني

سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات

سوالات کارشناس رسمی دادگستری صنايع گاز و گازرساني

سوالات کارشناس رسمی دادگستری صنايع نفت

سوالات کارشناس رسمی دادگستری مهندسي پزشكي، لوازم و تجهيزات پزشكي

سوالات کارشناس رسمی دادگستری صنايع هوايي و فضائي

سوالات کارشناس رسمی دادگستری امور ورزشي

سوالات کارشناس رسمی دادگستری تئاتر، سينما و هنرهاي نمايشي

سوالات کارشناس رسمی دادگستری فيلم و عكاسي

سوالات کارشناس رسمی دادگستری طراحي و گرافيک

سوالات کارشناس رسمی دادگستری زبانهاي خارجي

سوالات کارشناس رسمی دادگستری آبزيان و شيلات

سوالات کارشناس رسمی دادگستری دامپروري و دامپزشكي

سوالات کارشناس رسمی دادگستری محصولات دامي پوست و چرم، سالامبور و روده

سوالات کارشناس رسمی دادگستری محيط زيست طبيعي

سوالات کارشناس رسمی دادگستری امور خبرنگاري و روزنامه نگاري

سوالات کارشناس رسمی دادگستری ايرانگردي و جهانگردي

سوالات کارشناس رسمی دادگستری كتاب و كتابداري

سوالات کارشناس رسمی دادگستری امور اسلحه و مهمات

نمونه سوالات کارشناس رسمی دادگستری امور اداري و استخدامي

 

 

 

iranianpath.com/…/ازمون-کارشناسانرسمیدادگستری

دانلود سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری، دانلود سوالات کارشناس رسمی ، دانلود سوالات و کلید آزمون کارشناس رسمی ، منایع آزمون کارشناس رسمی، آزمون کارشناس …

دانلود سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری حسابداری و … – مسیر ایرانی

iranianpath.com/…/ازمون-کارشناسرسمیدادگستری-ح…

برای شرکت در آزمون کارشناس رسمی دادگستری باید در رشته مورد تقاضا، تخصص و تحصیلات داشته باشید. یکی از رشته هایی که تقریبا در اکثر سالها در آزمون …

دانلود سوالات کارشناس رسمی راه و ساختمان- بهمن ۹۳ | مجتمع فنی و …

eeeng.ir/دانلود-سوالاتکارشناسرسمی-راه-و-ساختم/
جمه رًی اسلامی ایران
شورای عالی کارشىاسان رسمی دادگستری
مذیریت هماهىگی آزمووها
راهىمای ثبت وام آزمون
کارشىاسان رسمی دادگستری
سال
به متقاضیان محترم توصیه می شود کلیه مطالب این دفترچه را با دقت
بخوانند و پس از ملاحظه جدول شماره ۴ در صفحات ۸ و ۹ نسبت به
ثبت نام اقدام نمایندwww.scioe.org وشاوی سایت ایىتروتی ش رًای عالی کارشىاسان رسمی دادگستریتهران – خیابان شهید دستگردی شرقی – بیه بزرگرا مدرس ي خ وفت – وبش خیابان شهید فرید افشار
۰۶۲۶۰۱۹۳۹۲- شمار ۰۸۰ – کدپستی : ۰۶۰۶۸۰۹۲۰۰
E-MAIL: INFO@SCIOE.ORG : تلفه: ۱۲۸۰۰ فکس : ۱۲۸۰۱۸۱۰ پست الکتريویک
۱۳۹۵
)۱(
باسمهتعالي
مقدمه
شكر و سپاس و حمد و ستايش مر خداوندي را سزاست كه توفيق خدمت بر بندگانش را عطا فرمود و تلاش و كوشش آنان را زمينهساز پيشرفت و ترقي و
تعالي بندگان ديگرش قرار داد. شورايعالي كارشناسان رسمي دادگستري در اجراي مفاد بند الف ماده ۷ قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري )مصوب
۸۸۱۸ مجلس شوراي اسلامي( به منظور جذب و تأمين كارشناسان مورد نياز كانونهاي كارشناسان رسمي دادگستري استانها در نقاط /۸/ جلسه مورخ ۸۱
مختلف كشور، شرايط و ضوابط ثبتنام و شركت در آزمون متقاضيان كارشناسي رسمي سال ۸۸۳۱ را به شرح مندرجات جداول شماره ) ۸و ۲و ۸( اين
دفترچه اعلام مينمايد و به متقاضيان محترم اكيداً توصيه ميشود قبل از هر گونه اقدام به ثبتنام براي آزمون، كليه مطالب اين دفترچه را با دقت
مطالعه و در صورتيکه واجد همه شرايط باشند با قبول مفاد اين دفترچه نسبت به ثبت نام اقدام نمايند.
-۱ آشنايي با كانونها با توجه به قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستری
شناخته ميشوند و » كانون استان « ماده ۸- كانونهاي كارشناسان رسمي دادگستري در مراكز استانها كه مطابق اين قانون تشكيل شدهاند به عنوان «
داراي شخصيت حقوقي مستقل غير دولتي، غيرانتفاعي و غيرسياسي هستند.)نشاني كانونهاي ۸۸ گانه كشور در صفحه ۸۲ درج شده است(
-۲ اهداف كانونها
براساس ماده ۴، اهداف هر كانون به شرح زير است:
الف( ايجاد زمينه لازم براي تشكل و جذب نيروهاي متخصص و متعهد به منظور ارايه خدمات كارشناسي و تلاش در جهت تأمين و تعميم عدالت در امور
مربوطه.
ب( فراهم آوردن موجبات تعالي علمي و تجربي كارشناسان عضو.
ج( تنظيم و اداره امور كارشناسان عضو در كارهاي مربوط به كارشناسي در حدود مقررات.
د( نظارت مستمر بر نحوه عمل و رفتار كارشناسان عضو جهت حصول اطمينان از حسن جريان امور كارشناسي.
ه( ايجاد ارتباط و مبادله اطلاعات تخصصي و فني بين كارشناسان عضو از طريق شورايعالي كارشناسان با مؤسسات مشابه در ساير كشورها با رعايت
». مقررات موضوعه
-۳ شرايط متقاضيان
متقاضيان اخذ پروانه كارشناسي رسمي دادگستري، بر طبق ماده ۸۱ قانون علاوه بر وثاقت بايد واجد شرايط ذيل باشند.
-۳-۱ متدين به دين اسلام، يا يكي از اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و وفاداري به نظام مقدس جمهوري اسلامي
۳- نداشتن وابستگي و سابقه عضويت و هواداري در – ۳- عدم اعتياد به مواد مخدر ۵ – ۳- نداشتن پيشينه كيفري ۴ – -۳-۲ داشتن تابعيت ايراني ۳
۳- داشتن دانشنامه كارشناسي يا بالاتر،- نه معادل-، در رشته مورد تقاضا از يکي از دانشگاههای معتبر – گروههاي غيرقانوني، يا مخالف اسلام ۶
داخلي )اعم از دولتي يا غيردولتي(، يا خارجي مورد تأييد وزارتين علوم، تحقيقات و فناوری يا بهداشت و درمان و آموزش پزشکي
-۳-۷ داشتن حداقل ۵ سال سابقه كار تجربي در رشته مورد تقاضا بعد از اخذ مدرك تحصيلي مذكور در روز ثبتنام، اسامي اين رشتهها در
) جدول شماره ۱ از شماره رديف ۸ تا ۴۱ درج شده است و با علامت * در مقابل نام رشته كارشناسي مشخص شدهاند.)ص ۴ و ۱
تبصره ۱- چون در رشتههايي كه در جدول شماره ۲ با رديف ۸ تا ۸۴ )ص ۱و ۶( مشخص شدهاند دوره تحصيلي كارشناسي يا بالاتر وجود ندارد، يا
تعداد فارغ التحصيلان آنها در سطح كشور زياد نيست لذا متقاضيان رشتههاي مذكور با دارا بودن مدرك دانشنامه كارشناسي يا بالاتر در هر رشته و به شرط
داشتن گواهي حداقل پانزده سال سابقه كار مرتبط در آن رشته ميتوانند براي آزمون داوطلب شوند. )بجز رشتههاي امور آتش سوزي و آتش نشاني
)كد ۹۳ (، تشخيص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت )كد ۸۲ (، ثبت شركتها، علائم تجاري و اختراعات )كد ۸۱ (، چاپ و چاپخانه )كد ۸۶ (، حوادث ناشي از
كار )كد ۸۱ (، صنايع دستي )كد ۴۷ ( و فرش )كد ۱۸ ((، كه داشتن پنج سال تجربه با مدرك مرتبط يا ۱۵ سال با مدرك غير مرتبط لازم است )اين
رشتهها در جدول شماره ۲ با علامت ** نمايش داده شدهاند(
تبصره ۲- بعضي از رشتهها مانند امور ثبتي، امور وسائط نقليه موتوري زميني و … كه علاوه بر شرايط اعلام شده عمومي، شرايط خاصي نيز دارند در مقابل
كد و نام رشته، آن شرايط نيز درج شده است كه متقاضيان بايد واجد آن شرايط نيز باشند و رشتههايي هم وجود دارد كه شرط ثبت نام در آزمون آنها به
مدرك دكتري يا كارشناسي ارشد نياز دارد كه اسامي آنها نيز در جدول شماره ۸ در ص ۶ درج شده است.
آييننامه اجرايي آن: » ط« ماده ۱۵ قانون و بند » و« نکته خيلي مهم با توجه به بند
تبصره ۳- متقاضيان بايد توجه نمايند كه در هر رشته فقط با داشتن شرايط همان رشته ميتوانند ثبتنام كنند. به عبارت ديگر داشتن ۸۱ سال سابقه كار
در رشته مذكور در جدول شماره ۲، و ۵ سال سابقه كار بعد از اخذ مدرك تحصيلي در آخرين روز مهلت ثبتنام بررای رشرت ههرای مرذكور در
جدول شماره ۱ و ۳ الزامي است و تشخيص معتبر بودن مرجع صادركننده گواهي در چارچوب ضوابط مصروب شرورا یعر الي برا كميسريون
تشخيص صلاحيتهای علمي و فني هر رشته در بَدو امر )هنگام مصاحبه علمي و فني( و تأييد نهايي آن بعد از طي موفقيت آميز آزمونهای
كتبي و شفاهي و معرفي آنها به كميسيون ماده ۱۳ قانون كانون كارشناسان رسمي با آن كميسيون خواهد بود. البته بارگذاری اسرکن اير ن
گواهي همراه مدارك ثبتنام فعلاً كفايت ميكند. اما در صورت مجاز شدن در آزمون مرحله اول و دعوت شدن برای شركت در آزمون مرحله
۳ و تسليم كپي تأييرد شرده آنهرا بره – دوم )مصاحبه علمي و تجربي(، ارايه اصل مدرك تحصيلي و گواهي معتبر به شرح مندرج در بند ۷
مصاحبهكنندگان الزامي است. به عبارت ديگر در آخرين مهلت ثبت نام حداقل پنج ) ۵( سال سرابقه كرار بررای رشرت ههرای سرتار هدار و
رشتههای جدول شماره ۳، و پانزده ) ۱۵ ( سال سابقه كار برای ساير رشتهها بايد كامل شده باشد و اگر بعد از آن تاريخ باشد، به علت مغايرت
) ۲(
با قانون پذيرفته نخواهد شد. بديهي است كه همراه داشتن تصوير مدارك مذكور همراه با اصل آنها هنگام مصاحبه بسيار ضرروری اسرت ،
۳- داشتن حداقل ۲۱ – چون مصاحبه كنندگان با رويت اصل مدارك و دريافت تصوير تاييد شده آنها با مجازشدگان مصاحبه خواهند كرد. ۸
۳- داشتن سلامت جسمي لازم كه شخصاً بتواند امور كارشناسي – ۳- داشتن معافيت يا كارت پايان خدمت وظيفه عمومي )براي آقايان(. ۱۱ – سال سن. ۹
را بدون نياز به كمک ديگران انجام دهد.
بازهم يادآور ميشود كه موقع ثبت نام بايد مدارك مورد نظر فقط اسكن و به پايگاه ثبت نامي به صورت اينترنتي ارسال شود و فرستادن هي يک از
مدارك نامبرده به كانون تا زمان اعلام نتيجه آزمون مرحله اول ضرورتي ندارد.
)۸- تبصره ۴- براي محاسبه سنوات در كليه موارد تاريخ آخرين روز مهلت ثبتنام اعلام شده ملاك عمل خواهد بود. )بند ۷
تبصره ۵- در مورد فارغالتحصيلان دورههاي تحصيلي پيوسته منتهي به كارشناسي ارشد يا دكتري نيز تاريخ دقيق فراغت از تحصيل متقاضي مندرج در
آخرين مدرك تحصيلي مورد قبول وي ملاك محاسبه خواهد بود.
تبصره ۶- در راستاي اعتلاي هر چه بيشتر سطوح علمي و تخصصي كانونهاي كارشناسان رسمي دادگستري سراسر كشور و ارتقاء بيشتر نظرات
كارشناسي و انطباق آن با علوم روز و به منظور ارج نهادن به تخصص و خدمات ارزنده كليه نخبگان و اعضاء هيأت علمي دانشگاهها )با مرتبه دانشياري
و بالاتر و سوابق تجربي و عملي لازم در رشته تخصصي خود( و هم نين به منظور استفاده از تخصص و تجارب مديران ارشد ستادی و اجرايي و خادم
كشور )با سوابق مديريتي مرتبط با رشته تحصيلي خود(، كه واجد ساير شرايط مندرج در اين دفترچه باشند نيز براي عضويت در كانون كارشناسان
رسمي دادگستري استان محل سكونت خود در اين آزمون ثبتنام بعمل ميآيد. تعدادي از اين شركتكنندگان در آزمون طبق مصوبات شورايعالي
كارشناسان رسمي دادگستري در صورت كسب حدنصاب مصوب شورايعالي و طي مراحل قانوني به دريافت پروانه كارشناسي رسمي نايل خواهند شد.
تبصره ۷- پذيرش افراد مذكور در تبصره فوق و هم نين متقاضيان انتقال و تغيير رشته علاوه بر ظرفيت پيشبيني شده كانونها خواهد بود و پذيرفته
شدن آنان جزو تعداد ظرفيت پذيرش كانونها منظور نميشود.
تبصره ۸- مشمولين تبصره ۶ بايد هنگام نام نويسي در قسمت ساير بند ۸۸ فرم ثبتنام )در صفحه ۸۹ دفترچه( “دارای شرايط تبصره ۶ هستم” را
انتخاب كنند و خلاصهاي از سوابق علمي و خدمتي خود )تصوير احكام مربوطه( را در زماني كه اعلام خواهد شد به واحد هماهنگي آزمون ارسال نمايند.
ضمناً كارشناسان متقاضي انتقال و جابجايي يا تغيير رشته نيز بايد هنگام ثبت نام ضمن انتخاب “متقاضي انتقال هستم” نسبت به تكميل جمله
اقدام و بعد از شركت در آزمون در زماني كه اعلام خواهد شد، تصوير » ……. كارشناس متقاضي تغيير رشته، از رشته « يا » ………. متقاضي انتقال از «
پروانه كارشناسي و تقاضاي انتقال يا تغيير رشته را به واحد هماهنگي آزمونها ارسال فرمايند.
۸۸۱۳ شورايعالي كارشناسان، هر كارشناس رسمي صرفاً ميتواند /۸۹/ تبصره ۹- نکته خيلي مهم: با توجه به اين كه براساس مصوبه شماره ۸۸ مورخ ۲
با استفاده از يك پروانه و در يك رشته كارشناسي فعاليت نمايد، لذا اكيداً يادآور ميشود چنانچه فردی دارای پروانه كارشناسي رسمي از ساير
مراجع باشد، در صورت پذيرفته شدن در كانون كارشناسان رسمي، لازم است قبل از اتيان سوگند و دريافت پروانه كارشناسي رسمي جديد نسبت به لغو و
ابطال پروانه قبلي اقدام و مراتب را كتباً به كانون اعلام نمايد.
بديهي است در صورت مکتوم داشتن موضوع به وسيله متقاضي و كشف آن بوسيله كانون، ضمن حمل بر عدم وثاقت نسبت به لغو پروانه و
اعلام مراتب به كميسيون ماده ۱۳ و ساير مراجع قانوني اقدام و با متخلف برابر مقررات رفتار خواهد شد.
www.scioeexam.org به داوطلبان توصيه ميشود تا پايان مراحل مختلف آزمون سال ۱۳۹۵ مطالب سايت شورای عالي را در آدرس
مطالعه و پيگيری نمايند.
تدكرات مهم:
به كليه داوطلبان متقاضي ثبت نام در آزمون سراسري سال ۸۸۳۱ اكيداً توصيه ميشود نكات ذيل را دقيقاً رعايت نمايند.
– با توجه به اينكه ثبت نام در آزمون سراسري سال ۸۸۳۱ منحصراً به روش اينترنتي انجام ميپذيرد، لذا كليه داوطلبان لازم است شماره سريال ثبت نام
)شماره ۸۲ رقمي مندرج در كارت اعتباري ثبت نام(، و هم نين شماره پرونده را كه پس از تكميل مراحل ثبت نام توسط سيستم به داوطلب ارائه خواهد
شد براي انجام دادن امور بعدي آزمون)مشاهده و كنترل اطلاعات ثبت نام ،مشاهده نتيجة آزمون مرحله اول، انتخاب منطقه كارشناسي، مشاهده نتيجه
نهائي آزمون(به دقت نزد خود نگهداري نمايند.
-۴ چگونگي ثبتنام و اطلاعاتي درباره آزمون
با توجه به اينكه ثبت نام منحصراً به صورت اينترنتي انجام ميگيرد، داوطلبان لازم است به وسيله كارتهاي بانكي عضو شبكه شتاب كه پرداخت
الكترونيكي آنها فعال ميباشد با مراجعه به سايت اينترنتي آزمون و پرداخت مبلغ ۲۰۹۹۹۰۹۹۹ ريال )دويست هزار تومان( به عنوان وجه ثبت نام شركت
۸۸۳۱ همزمان با ايام جشن مبعث رسول /۹۲/ در آزمون، نسبت به خريد سريال ثبت نام اقدام نمايند و جهت ثبت نام در زمان تعيين شده )از تاريخ ۸۷
وارد شوند و http://www.scioeexam.org به سايت ،))( ۸۸۳۱ روز ولادت حضرت امام زمان /۹۸/ لغايت تاريخ ۹۲ () گرامي اسلام
پس از ملاحظه اين دفترچه و مطالعه كامل آن و تكميل فرم ثبت نام )صفحه ۸۹ ( با توجه به راهنماي مراحل ثبت نام در آدرس مذكور و دقت در مفاد
جدول شماره ۴ )صفحات ۱ و ۳( اقدام نمايند. قسم


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
تنها سوالات کارشناس رسمی دادگستری در سال 95,